O nás

Jmenuji se Miloš Horvát a jsem absolventem katedry environmentálního inženýrství na ČVUT v Praze. K vzduchotechnice jsem se dostal náhodou. Seznámili mě s ní spolužáci z internátu na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

V té době měli absolventi vysokých škol problém získat stipendium a najít dobrou práci. Ve třetím ročníku jsem proto navštívil Stavoprojekt Žilina. Tento obor uvítali, protože mezi jejich zaměstnanci nebyl žádný projektant, který by tento obor studoval.

V těchto profesích pracuji od roku 1982.

Svou kariéru jsem vybudoval na filtračně-ventilačních zařízeních pro skříně CO. V té době se jich stavělo hodně. Ve společnosti s 900 zaměstnanci jsem se s novými předpisy seznámil jako první. Moji kolegové o nich vůbec nevěděli, stejně jako architekti, stavební inženýři a další odborné profese. Byli naštvaní, protože již dokončili projekty, ale podle neplatných norem.

Ve 32 letech jsem v podstatě dosáhl maximálního postupu jako zaměstnanec. Byl jsem odborným garantem oborů Vzduchotechnika a Topenářství. Bylo to těsně před revolucí a já jsem se stejně jako ostatní kolegové snažil prosadit nějaké změny v naší práci. Vedení stavebního projektu mě upozornilo, že žádné změny provádět nebude.

Proto jsem se rozhodl založit vlastní firmu.

Byl jsem mezi prvními ve Stavoprojektu Žilina, kdo získal oprávnění k projektové činnosti. To byla podmínka, abych mohl začít podnikat.

Dne 28.9.1990 jsem získal živnostenský list a začal podnikat nejprve vedle zaměstnání a od jara 1991 jako hlavní činnost.

V roce 1991 jsem pracoval převážně pro německou společnost z Essenu. Byla to velmi dobrá škola, protože majitel firmy – původně Slovák – rozšířil svou projektovou činnost o realizace a já jsem jeho nápad převzal. Ke svému podnikání jsem přidal také realizační a obchodní činnosti.

Po rozdělení republiky jsem byl výhradním dovozcem některých českých a dalších zahraničních firem. My, projektanti vzduchotechniky, jsme do té doby znali pouze domácí výrobky, takže jsem propagoval a seznamoval projektanty vzduchotechniky s novými výrobky, které byly tišší a kvalitnější.

Tyto produkty jsme používali především v naší projekční a dodavatelské činnosti.

V určitých obdobích jsem byl legislativou i okolnostmi nucen mít tři společnosti.

Legislativa mi zakázala souběžnou projekci a realizaci, takže vznikla nová společnost. V původním zůstala projekce a obchod a realizace se přesunuly do nového. Servisní činnost však nepokračovala podle mých představ, a tak jsem v roce 2014 ze servisního střediska udělal samostatnou společnost HORVÁT servis.

Později se k této službě přidala realizace malých staveb, jako je řízené větrání s rekuperací tepla a malé klimatizační jednotky.

V roce 2020 jsme oslavili 30 let podnikání.

Hlavním zaměřením servisu HORVÁT jsou opravy a údržba klimatizace, vzduchotechniky, případně dalších profesí. Naším posláním je poskytovat vám komplexní služby v oblasti klimatizace, větrání, vytápění, vody a plynu. Po zahájení spolupráce se společností Zehnder připravujeme nabídky na větrání domů a bytů s rekuperací tepla nebo dokonce s rekuperací vlhkosti.

Upravili také náš obchod

*Prodejna byla uzavřena v září 2022. Stále si však můžete objednat sortiment, který jsme nabízeli v obchodě u mého syna – HORVÁT trade

Instalovali jsme v něm větrání s rekuperací tepla, a to jak centrální, tak decentrální jednotky. Nejlepší je, když si zákazník může zařízení prohlédnout, zjistit kvalitu materiálů a slyšet, jak je zařízení hlučné.

Postavili jsme také ventilátorovou stěnu, kde si zákazníci mohou vyzkoušet hlučnost ventilátorů na toaletách a v koupelnách. Máme také samostatnou místnost pro výběr klimatizací.

Ve snaze pomoci zákazníkům seznámit se s mým oborem natáčím videa, ve kterých se jim snažím svůj obor přiblížit. Dáváme jim možnost rozhodovat se nejen podle ceny, ale i podle dalších velmi důležitých parametrů klimatizací, ventilátorů a ventilačních zařízení. Pokud zákazník zjistí, že ho zařízení instalované v jeho rodinném domě budí ze spánku, je již pozdě.

Za 30 let jsme navrhli, realizovali a servisovali mnoho staveb na Slovensku i v zahraničí.

Certifikáty

Získali jsme několik certifikátů, které naši společnost hodnotí z hlediska kvality a hospodárnosti.

1.2. 2015 NiSSR udělil společnosti HORVÁT s.r.o., členu skupiny HORVÁT, pečeť stability.

Dne 19.5.2015 Bisnode udělil společníkovi společnosti HORVAT s.r.o. osvědčení solventní společnosti a zapsal ji do rejstříku solventních společností ve Slovenské republice.

Těšíme se, že se sami přesvědčíme o kvalitě výrobků a služeb, které poskytujeme již 30 let. Dejte nám šanci a vyzkoušejte naše služby.